Các phương án kẹp, định vị ổ lăn lên đầu trục

 

 

29

 

30

 

 

 

 

31

32

 

34

35

 

 

 

 

 

Leave a Reply