BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CHỖ SAN BẰNG VÀ XÂY DỰNG LẠI

Nguyên tắc chung

Chỗ cần san bằng và xây dựng lại phải được chỉ dẫn hoặc ở trên bản vẽ hiện trạng có nhấn mạnh nguyên trạng của công trình, hoặc trên bản vẽ mới có nhấn mạnh các công trình mới.

Nên chú ý làm nổi bật những phần giữ lại, các phần bỏ đi và các phần mới làm.

Khi cần thiết, phải có lời văn bổ sung cho bản vẽ và các dấuỀ Để làm rõ những chỗ sửa đổi, nên có một bản vẽ nguyên trạng (hiện trạng) của ngôi nhà với các chỉ dẫn về sửa đổi đã quy hoạch và một bản vẽ mới của ngôi nhà đã sửa đổi.

Đường bao, kích thước và thông tin bằng văn bản (xem bảng 18.9)

Bảng 18.9

va7 va8

[adrotate banner=”4″]

Leave a Reply