Các loại mối ghép

Từ bộ phận máy đến các thiết bị… đều do các chi tiết máy được ghép và -lắp ráp theo những yêu cầu kỹ thuật nhất định. Như vậy, các chi tiết được ghép liên hệ với nhau thông qua các mối ghép. Có rất nhiều loại mối ghép, theo yêu cầu sử dụng, lắp ráp và làm việc của thiết bị… Người ta chia mối ghép thành hai loại thông dụng:

–     Mối ghép tháo được: Là mối ghép sử dụng các bề mặt định hình (bề mặt REN), hoặc các chi tiết ghép (bulông, then…) để ghép các chi tiết máy lại với nhau, khi cần có thể tháo và tách chúng được mà không cần phải phá hỏng môi ghép.

–     Mối ghép không tháo được: Là mối ghép lợi dụng sự nóng chảy kim loại vùng cần ghép (HÀN) để ghép các chi tiết máy, hoặc dùng các chi tiết ghép (đinh tán) để nối ghép các chi tiết máy thành cơ cấu… Khi cần tháo phải phá hỏng mối ghép.

Hiện nay, các chủng loại mối ghép trên rất đa dạng và ứng dụng rộng rãi trong các ngành khai thác công nghiệp, do vậy, để đảm bảo tính kinh tế, công nghệ, lấp lẫn các mối ghép và chi tiết ghép (bulông, đai ốc then, mối hàn…) đã được tiêu chuẩn hóa cao, quy ước thống nhất trên phạm vi toàn thế giới (hình biểu diễn, yêu cầu kỹ thuật… từ mối ghép đến các chi tiết ghép).

Leave a Reply