CÁC PHÉP CHIẾU TRÊN BẢN VẼ CÔNG TRÌNH

Phép chiếu vuông góc trực tiếp

Phép chiếu vuông góc trực tiếp biểu diễn vật thể bằng các giao điểm của các tia chiếu vuông góc với một mặt phẳng. (Hình 17.1).

Hình chiếu thể hiện hình dạng vật thể phía đối diện với mắt người quan sát.

Phép chiếu vuông góc là phép chiếu được dùng phổ biến

nve5

Kí hiệu

Kí hiệu của phép chiếu vuông góc trực tiếp được thể hiện ở hình 17.1. hai mũi tên vuông góc với nét gạch chấm mảnh.

Kí hiệu của phép chiếu vuông góc đối xứng gương được thể hiện ở hình 17.2: hai mũi tên kép vuông góc với nét gạch chấm mảnh.

Leave a Reply