Cách ghi kí hiệu ổ bi chặn dọc trục, một dãy

nb7 nb8

Bảng PL-51: Ổ BI CẦU CHẶN DỌC TRỤC HAI DÃY (THEO GOST 7872-75)

nb9

Các phương án dùng vòng Phơt lót kín bộ phận ổ (Bảng PL-51)

nb10

Leave a Reply