Cách thể hiện VÒNG PHỚT VÀ KÍCH THƯỚC RÃNH NẮP CHỨA VÒNG PHỚT

nv1

Vật liệu vòng bít: Xêvannit 11 tỷ trọng 1.3.

Lò xo trụ: đường kính ngoài 3,5 mm với đường kính dây 0,7 mm dùng cho trục có đường kính đến 100 mm.

Bảng PL-53b: VÒNG BÍT CÓ LÒ so VÀ ĐAI THÉP

nv2 nv3 nv4 nv5

Leave a Reply