CÁCH TRÌNH BÀY BẢN VẼ CHI TIẾT MÁY

Bản vẽ chi tiết máy là một trong những sản phẩm qưan trọng của người thiết kế, là ngôn ngữ kỹ thuật của những người làm công tác kỹ thuật. Nội dung chính của bản vẽ:

–    Hình biểu diễn chi tiết: Là hình vẽ của chi tiết thu được bằng phép chiếu thẳng góc (đôi khi bằng hình chiếu trục đo), hình cắt, mặt cắt… nhằm thế hiện hình dạng, cấu trúc bên ngoài, bên trong chi tiết máy.

–   Kích thước được ghi trên bản vẽ chi tiết nhằm thể hiện độ lớn hình dáng, vị trí tương quan giữa các phân tử của chi tiết. Đồng thời kích thước cần cho việc chế tạo, kiểm tra chi tiết sau gia công. Kích thước phải đủ, đúng và chính xác.

–    Yêu cầu kỹ thuật ghi trên bản vẽ là con số, dấu hiệu (theo TCVN) để thể hiện các sai lệch về kích thước, về hình dáng, vị trí bề mặt, các yêu cầu nhiệt luyện, bảo vệ bề mặt…

–   Khung tên trên đó, ghi tên gọi, số hiệu sản phẩm của chi tiết, vật liệu, tỷ lệ, trọng lượng, tên người thiết lập, tham gia xây dựng và quản lý bản vẽ…

Các vấn đề yêu cầu kỹ thuật đã được trình bày phần trên, tiếp theo xin giới thiệu các vấn đề còn lại.

Leave a Reply