Category: Bản vẽ xây dựng

Cách đọc bản vẽ kết cấu gỗ

Kết cấu gỗ là tên chung để chỉ các loại công trình làm bằng vật liệu gỗ hay chủ yếu bằng vật liệu gỗ. Ưu điểm của vật liệu gỗ là nhẹ, dễ gia công, …

Cách đọc bản vẽ kết cấu thép

Khi đọc bản vẽ bê tông cốt thép, trước tiên phải xem cách bốtrí cốt thép trên  hình  chiếu  chính ( hình  IV.7).  Căn  cứ vào  số hi ệu  của  thanh  thép,  tìm  vị trí  của  chúng …

Nhà kho chứa nguyên vật liệu

Trong quá trình thiết kế và trình bày bản vẽ thì bạn sẽ gặp một số khó khăn nhất định, như mảng bạn làm nó còn mới, hoặc một số lỗi nhỏ khi thiết kế …