Category: Uncategorized

Khóa học Autocad tại Đồng Nai

Về phần 3D có rất nhiều phần mềm cạnh tranh nhau. Một người chuyên làm về thiết kế 3D vẫn thường gặp câu hỏi: Nên dùng phần mềm nào để vẽ 3D ?. Tùy thuộc …

Hộp giảm tốc côn trụ 2 cấp_4

  1-Động cơ điện 3 pha không đồng bộ; 2- Bộ truyền đai dẹt; 3-Hộp giảm tốc 2 cấp côn trụ; 4- Nối trục đàn hồi; 5- Băng tải   HỘP GIẢM TỐC CÔN TRỤ …

Hộp giảm tốc côn trụ 2 cấp_5

  1-Động cơ điện 3 pha không đồng bộ; 2- Bộ truyền đai thang; 3-Hộp giảm tốc 2 cấp côn trụ; 4- Nối trục đàn hồi; 5- Băng tải HỘP GIẢM TỐC CÔN TRU 2 …