Cấu trúc cơ bản của bản vẽ kĩ thuật

1. Đại cương

Một bản vẽ kĩ thuật có thể bao gồm các yếu tố sau đây:

–    Tờ giấy vẽ trình bày theo ISO 5457;

–    Khung tên theo ISO 7200 đối với bản vẽ cơ khí hoặc theo ISO 9431 đối với bản vẽ xây dựng;

–    Biểu diễn vật thể theo các ISO 128;

–    Ghi kích thước theo các ISO 129;

–    Chữ viết theo ISO 3098 – 0;

–    Chi tiết trích dẫn theo ISO 6433;

–    Đại lượng, đơn vị và ký hiệu theo ISO 31-1 và ISO 1000;

–    Ghi chú về bảo vệ theo ISO 016016.

2. Kỹ thuật cơ khí

Đặc tính hình học phải phù hợp với các quy tắc của các quy chuẩn (xem ISO/TR14638), bao gồm:

–    ISO 286-1 và ISO 8015 chỉ dẫn ghi kích thước dài và ghi đúng sai;

–    ISO 1101, ISO 2692, ISO 5458 và ISO 7083 về chỉ dẫn ghi kích thước hình học và ghi đúng sai;

–    ISO 1302 và ISO 8785 chỉ dẫn nhám bề mặt và khuyết tật bề mặt;

–    ISO 3040 chỉ dẫn độ côn;

–    ISO 5459 chỉ dẫn chuẩn và hệ thống chuẩn.

  1. Kỹ thuật xây dựng

Đặc tính hình học phải phù hợp với các quy tắc của các tiêu chuẩn như:

–    ISO 6284 chỉ dẫn sai lệch giới hạn;

–    ISO 8560 chỉ dẫn kích thước môdum, đường và lưới;

–    ISO 11091 bản vẽ cảnh quan.

  1. 4.   Tài liệu và quy trình

Đặc tính hình học phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng trong các ngành khác nhau như:

–    ISO 2553 chỉ dẫn mối ghép bằng hàn và ghép chặt;

–    ISO 2768 chỉ dẫn dụng sai tổng quát cho sản phẩm;

–    ISO 10135 chỉ dẫn các sản phẩm đúc;

–    ISO 13715 chỉ dẫn và ghi đúng sai của các cạnh;

–    ISO 15785 chỉ dẫn mối ghép dán, gấp và ép;

–    ISO 15787 chỉ dẫn nhiệt luyện.

1.1.4.  Sử dụng ISO 128

Để thực hiện các bản vẽ cơ khí, cần dùng các phần của ISO 128:

–   ISO 128-20 và ISO 128-24 về các loại nét vẽ được dùng theo tính chất riêng biệt và nhanh;

–    ISO 128-30 và ISO 128-34 về bố trí các hình chiếu của vật thể và các quy tắc riêng hoặc đơn giản dùng trên bản vẽ;

–    ISO 128^1-0 và ISO 128-44 về thực hiện hình cắt và mặt cắt;

–    ISO 128-50 về các quy tắc biểu diễn các miền trên hình cắt và mặt cắt.

Leave a Reply