Định nghĩa các dung sai hình học

Điều khoản này cung cấp giải thích dựa trên các thí dụ về các dung sai hình học khác nhua và các miền dung sai của Chúng. Các minh hoạ kèm theo chỉ trình bày các sai lệch liên quan đến định nghĩa đang xem xét. (Xem bảng 13.3).

 aq1 aq2 aq3 aq4 aq5 aq6 aq7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-BVKThu;ịl

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply