Đồ án hộp giảm tốc bánh răng-trục vít_3

xich

 

3

 

 

Bản vẽ : 2 bản vẽ (1A0, 1A3)

Thuyết minh: 48 trang

Dung lượng: 729KB

Mục lục:

Phần I: Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền

Phân II: tính toán bộ truyền trong

Phần III: tính toán bộ truyền ngoài (xích) và chọn khớp nối

Phần IV: tính toán trục và chọn ổ lăn

Phần V: tính kết cấu hộp giảm tốc

[like-gate]

http://www.mediafire.com/view/?pzomwn17p6p6bki
[/like-gate]

 

Leave a Reply