Giới thiệu Catia

CATIA là bộ sản phẩm hoàn chỉnh nhất của hãng Dassault systemes do IBM chịu trách nhiệm phân phối, nó có khả năng thiết kế, phân tích kết cấu, lập trình và gia công CNC. Bao gồm 06 Module phục vụ cho toàn bộ quá trình thiết kế, tính toán tối ưu và gia công trong lĩnh vực cơ khí
Đây là một phần mềm rất mạnh có khả năng giải quyết nhiều bài toán nên yêu cầu cấu hình máy tính phải đảm bảo.Các đối tượng mà CATIA có khả năng làm việc là:
– Thiết kế cơ khí: Thiết kế chi tiết và các cơ cấu tổ hợp các sản phẩm dập tấm, bề mặt và khung dây, thiết kế khuôn, thiết kế tàu thuỷ, ô tô, máy bay v.v…
– Thiết kế các kiểu dáng hình học 3D với những mặt cong bất kỳ.
– Phân tích kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM).
– Gia công CNC.
– Thiết kế nhà xưởng.
– Thiết kế hệ thống điện, điện tử, thủy lực.
– Mô phỏng động học.

One Response

  1. koroto kubin Reply

Leave a Reply