Khâu và các thành phẩn của khâu

vc6 vc7 vc8 vc9 vc10 vc11 vc12 vc13 vc14

Trong trường hợp cần chỉ rõ kiểu điểu khiển, có thể dùng các kí hiệu sau: M: cơ học; H: thuỷ lực; P: khí; E: điện (thí dụ đỉện từ)

Thí dụ: ăn khớp bằng ma sát một chiều với điều khiển bằng khí nén

vc15

Leave a Reply