Kí hiệu biến đổi năng lượng trên bản vẽ

Bảng 15.11. Biến đổi năng lượng

vb4 vb5

Leave a Reply