Kí hiệu mũi tên trên bản vẽ xây dựng

Các kí hiệu mũi tên dùng để truyền đạt các thông tin cần thiết khác nhau.

vr1 vr2 vr3 vr4 vr5

Leave a Reply