Kích thước cơ bản (mặt cắt) mối ghép TRỤC & Lổ then hoa có proflle chữ nhật

nh8 nh9 nh10

Tiêu chuẩn

về đdu và k5 tay quay cổ tiết diện là ‘hình vuông.

 

nh11 n12 nh13

Leave a Reply