Mối quan hệ giữa đường có mũi tên và mối nối

Các thí dụ ở hình 7.2 và hình 7.3 giải thích ý nghĩa của các từ

“Phía mũi tên” của mối nối;

“Phía bên kia” của mối nối.

 

s7

 

Vị trí của đường có mũi tên

Vị trí của đường có mũi tên đối với mối hàn nói chung không có ý nghĩa gì đặc biệt [xem các hình 7.4 a) và 7.4 b)]. Tuy nhiên, trong trường hợp của các mối hàn kiểu

6 và 8 (xem bảng 7.1), đường có mũi tên phải chỉ về phía tấm thép đã được gia công trước khi hàn [xem các hình 7.4 c) và 7.4 d)]. Đường có mũi tên

Nối với một đầu của đường ghi chú dẫn nét liền và tạo thành một góc bất kỳ;

Kết thúc bằng đầu mũi tên.

Vị trí của đường ghi chú dẩn

Nên đặt đường ghi chú dẫn song song với cạnh dưới của bản vẽ, nếu không được thì đặt vuông góc.

 

s8

Vị trí của ký hiệu đối với đường ghi chú dẫn

Đặt ký hiệu ở phía trên hoặc phía dưới đường ghi chú dẫn theo quy tắc sau:

Đặt ký hiệu ở bên phía nét liền của đường ghi chú dẫn nếu mối hàn (mặt hàn) ở phía mũi tên của mối nối [xem hình 7.5 a)].

Đặt ký hiệu ở bên phía nét đứt nếu mối hàn (mặt hàn) ở phía bên kia của mối nối [xem hình 7.5 b)].

s9

 

Leave a Reply