Nét vẽ trên bản vẽ cơ khí (ISO 128-24:1999)

2.1.1.  Các loại nét vẽ và áp dụng

Số đoạn nét vẽ trong bảng 2.4 là số hiệu của loại nút cơ bản phù hợp với ISO 128-20.

bvck1bvck2bvkt3bvkt4bvkt5bvkt6bvkt7bvkt8

 

Chiểu rộng nét và nhóm nét nên chọn theo loại, kích thước và tỷ lệ của bản vẽ và chọn theo yêu cầu đối với việc microcopy và / hoặc đối với các phương pháp nhân bản khác.

Leave a Reply