Thi công xây dựng_Bài 39: Cốp pha dầm

1/Cốp pha dầm (HìnhII.27): Dầm có đặc điểm tiết diện nhỏ, chiều dài lớn, lại được đặt ở trên cao nên cấu tạo cốp pha tương đối phức tạp, Các bộ phận chính của cốp …