Quan hệ và kích thước của các ký hiệu

Độ lớn của các ký hiệu cần hài hoà với các ghi chú khác trên bản vẽ (kích thước chữ số, dung sai) xem hình 12.74. Chữ “a” chỉ diện tích dành cho chữ và chữ h chỉ chiều cao chữ (kiểu B đứng).

n24

 n25

 

 

 

 

Leave a Reply