Thể hiện bơm chân không trên bản vẽ

Bảng 15.17.

vb14 vb15 vb16

Leave a Reply