Thông số tiêu chuẩn của THEN BÁN NGUYỆT

Kích thước mặt cát của then và rãnh

nh3 nh4

Sai lệch giới hạn của kích thước rãnh cho bảng PL 34-2

nh5

Leave a Reply