Thông số tiêu chuẩn của THEN BẰNG

Kích thước mặt cắt của then và rãnh.

nh1

Leave a Reply