Image default
-- Máy xây dựng Bản vẽ cơ khí Cơ khí 2D

[Bản vẽ cơ khí] Máy san đường 1

Bài viết liên quan

Thông số tiêu chuẩn của gối đỡ ổ trượt

admin

Cách ghi kích thước bản vẽ lắp đúng tiêu chuẩn

admin

Chuẩn kích thước, cách chọn và ghi chúng trên bản vẽ

admin

Trình bày kí hiệu Bulông đúng tiêu chuẩn

admin

Biểu diễn quy ước cho ren lồng

thao_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của vú mỡ

admin

Leave a Comment