BẢN VẼ LẮP RÁP CÁC CẤU KIỆN CHẾ TẠO SÀN

Tài liệu

Tống quát

Tài liệu cho các kết cấu chế tạo sẵn phải gồm có:

Các bản vẽ vị trí (các bản vẽ bố trí chung);

Các bản vẽ chi tiết;

Các bảng kê cấu kiện (và các bản vẽ loại cấu kiện);

Các yêu cầu kĩ thuật bổ sung và danh sách các vật liệu phụ thêm, các chỉ dẫn đặc biệt về chuyên chở; v.v..

Những tài liệu đó phải được thực hiện theo đúng các Tiêu chuẩn Quốc tế đã liệt kê ở điều 2.

Các bản vẽ vị trí

Bản vẽ vị trí là hình biểu diễn đơn giản hoá của một kết cấu chế tạo sẵn và vị trí của các cấu kiện đã địnhề Có thể hiện các cấu kiện bằng nét rất đậm (xem hình 1, hình 3 và hình 4) hoặc đường bao đơn giản hoá.

Đối với mỗi nhóm cấu kiện chế tạo sẵn được liên kết bởi những điều kiện xây dựng giống nhau, các bản vẽ vị trí nên cho theo dãy nối tiếp lắp đặt trong quá trình lắp ráp. Nếu cần, phải cho các biểu đồ kết cấu hoặc sơ đồ tải trọng ở bản vẽ vị trí để chỉ rõ giới hạn tải trọng, quá trình dựng, các chi tiết khác liên quan đến việc dựng và lắp ráp như các mối nối cùng các bộ phận liên kết và tạm thời; phải chú dẫn các tài liệu cung cấp loại thông tin đó.

Các bản vẽ vị trí của các kết cấu chế tạo sẵn phải thể hiện những điều sau đây:

Các đường lưới bố cục của nhà;

Sự phân bố các cấu kiện;

Liên quan của các cấu kiện với các đường lưới bố cục;

Cao trình riêng của các cấu kiện;

Các bản vẽ chi tiết được trích đẫn;

Nên biểu diễn các cấu kiện ở mặt bằng, hình cắt hoặc hình chiếu, như minh hoạ ở các hình từ 1 đến 6

Các bản vẽ vị trí của các kết cấu ba chiều phức tạp nên được thực hiện ở các mặt bằng khác nhau.

Các tỉ lệ ưu tiên cho bản vẽ vị trí là 1:50, 1:100 và 1: 200.

Trên các bản vẽ vị trí của móng chế tạo sẵn và các kết cấu ngầm dưới đất khác, cũng cần thể hiện những điều sau:

Đường bao của đế móng;

Nền của móng (nét đứt);

Kích thước của chúng;

Liên quan của chúng với lưới bố cục;

Các dầm móng;

Các tường móng;

Các bản vẽ vị trí của móng và các kết cấu ngầm dưới đất khác phải được biểu diễn với giả thiết rằng đất là trong suốt.

Ở đề mục của bản vẽ vị trí của sàn chế tạo sẵn, nên có chú dẫn số hiệu của sàn hoặc độ cao của một sàn trung gian hoặc một chiếu nghỉ cầu thang, theo ISO 4157-1.

Trong khi vẽ các bản vẽ vị trí của các kết cấu tường panen chế tạo sẵn, phải dùng nét đậm để vẽ đường bao của cấu kiện (Xem hình 5).

Các bản vẽ chi tiết

Có thể trình bày các chi tiết trên các bản vẽ riêng hoặc bao gồm trong các bản vẽ vị trí coi như là thông tin bổ sung. Các tỉ lệ ưu tiên cho bản vẽ chi tiết là 1:20, 1:10 và 1:5.

Các chi tiết phải được ghi chú rõ ràng trên các bản vẽ vị trí tương ứng. Các chi tiết nên được cho theo dãy thứ tự của hình cắt tương ứng trên bản vẽ.

Biểu diễn các mối nối phải là phần chính của bản vẽ chi tiết. Các mối nối thường được trình bày trên các tờ giấy vẽ riêng. Hình biểu diễn của mối nối thể hiện mối liên quan giữa các cấu kiện chế tạo sẵn tại chỗ chúng ghép với nhau và chỉ rõ:

Các đường lưới bố cục;

Kích thước mối nối với chỉ dẫn dung sai cần thiết;

Kí hiệu của cấu kiện ở bản vẽ vị trí và nếu cần cả các bề mặt tham gia vào chỗ nối;

Phương pháp nối, thí dụ hàn, nối bằng bulông hoặc dùng cốt thép liên tục, kết hợp với bê tông đổ tại hiện trường;

Các chi tiết được lắp vào và các chi tiết nối, gồm các sản phẩm được sử dụng.

Hai mối nối có hình dạng đối xứng nhau phải được trình bày như hai mối nối độc

lập và có các kí hiệu độc lập.

Nếu cần phân biệt hình biểu diễn mối nối dùng để dựng và lắp ráp với các hình biểu diễn mô tả sự hoàn thiện mối nối (chống rì, chuyển động nhiệt,v.v.ễ.) hoặc nếu cần phân biệt các mối nối phụ, mối nối bịt kín và các mối nối hở thì phải dùng các kí hiệu riêng hoặc các dấu có giải thích ở bản vẽ.

Hình 19.1 và hình 19.2 là các thí dụ biểu diễn mối nốiỆ

Bản kê cấu kiện

Bản kê cấu kiện là một tài liệu liệt kê các thành phần của kết cấu chế tạo sẵn.

Một bản kê cấu kiện phải chứa những thông tin theo thứ tự sau đây:

Kí hiệu của các cấu kiện (chú dẫn duy nhất);

Tên gọi của cấu kiện;

Số lượng cấu kiện;

Bản kê cấu kiện cũng nên chứa những thông tin theo thứ tự sau đây.

Khối lượng, theo kilôgam hoặc tấn;

Kích thước;

Khối lượng tổng cộng, theo kilôgam hoặc tấn;

Các chú dẫn đặc biệt;

Các điều cần lưu ý.

Nếu bản kê cấu kiện được thực hiện trên một hoặc nhiều tờ giấy riêng biệt thì mỗi tờ giấy phải có khung tên riêng đặt phía dưới bản kê.

Leave a Reply