Image default
Tiêu chuẩn

BIỂU DIỄN CÁC KÍCH THƯỚC MÔĐUN, CÁC ĐƯỜNG VÀ LƯỚI MÔĐUN

Ký hiệu các kích thước môđun

1/ Các bản vẽ có kích thước ghi theo dạng môđun (thay cho milimet hoặc mét), nên có ghi chú rõ ràng để giải thích rằng đây là trường hợp ghi kích thước theo môđun.

2/ Ký hiệu của các kích thước môđun như sau:

Môđun:          n X M

Môđun gốc:   M

Môđun bội:   3M, 6M, 12M

Kích thước môđun:  10M

Các kích thước môđun bội: 10 X 3M, 5 X 6M

Không môđun, nếu cần: M

 

Biểu diễn các đường và kích thước môđun

Các đường và môđun bội được vẽ bằng nét liền (xem hình 16.12). Mức thấp nhất được vẽ bằng nét liền mảnh.

nve1 nve2 nve3 nve4

Bài viết liên quan

Phần nối bằng gang rèn có ren hình trụ dùng cho đường ống kích thước kết cấu chung

phuong_bvkt

Chỉ dẫn lượng dư gia công

phuong_bvkt

Xử lý nhiệt đối với bánh răng

phuong_bvkt

KÝ HIỆU DUNG SAI HÌNH HỌC

phuong_bvkt

QUY TẮC CHUNG VỀ LẬP BÀN VẼ SẢN XUẤT CHO CẤU KIỆN CHẾ TẠO SẴN

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH

phuong_bvkt

Leave a Comment