Image default
Tiêu chuẩn

BIỂU DIỄN CÁC KÍCH THƯỚC MÔĐUN, CÁC ĐƯỜNG VÀ LƯỚI MÔĐUN

Ký hiệu các kích thước môđun

1/ Các bản vẽ có kích thước ghi theo dạng môđun (thay cho milimet hoặc mét), nên có ghi chú rõ ràng để giải thích rằng đây là trường hợp ghi kích thước theo môđun.

2/ Ký hiệu của các kích thước môđun như sau:

Môđun:          n X M

Môđun gốc:   M

Môđun bội:   3M, 6M, 12M

Kích thước môđun:  10M

Các kích thước môđun bội: 10 X 3M, 5 X 6M

Không môđun, nếu cần: M

 

Biểu diễn các đường và kích thước môđun

Các đường và môđun bội được vẽ bằng nét liền (xem hình 16.12). Mức thấp nhất được vẽ bằng nét liền mảnh.

nve1 nve2 nve3 nve4

Bài viết liên quan

Xử lý nhiệt cục bộ trên bản vẽ

phuong_bvkt

Thể hiện cây cối trên bản vẽ

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CỐT THÉP BÊ TÔNG

phuong_bvkt

Trình bày kí hiệu Bulông đúng tiêu chuẩn

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN CÁC HÌNH CHIẾU, HÌNH CẮT VÀ MẶT CẮT bản vẽ xây dựng

phuong_bvkt

Chuẩn trong thiết kế cơ khí

phuong_bvkt

Leave a Comment