Image default
Tiêu chuẩn

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CÁC LỖ TÂM

Yêu cầu

Nói chung, ba yêu cầu khác nhau có thể được xác định trên các bản vẽ kỹ thuật về hình dạng và kích thước của các lỗ tâm:

Lỗ tâm cần có trên chi tiết đã hoàn thành;

Lỗ tâm có thể có trên chi tiết đã hoàn thành, nhưng không phải là có yêu cầu cơ bản;

LỐ tâm không được có trên chi tiết đã hoàn thành.

Biểu diễn đơn giản hoá

Các ký hiệu biểu diễn các lỗ tâm và vị trí của chúng ở mặt đầu của trục được vẽ trong cột 2 của bảng 10.1.

10.1.3 Ký hiệu của các ỉỗ tâm

Ký hiệu của các lỗ tâm phụ thuộc vào mũi khoan và có thể được chỉ rõ bởi chú dãn theo Tiêu chuẩn Quốc tế, hoặc các tiêu chuẩn khác đề cập đến vấn đề đóế

Ký hiệu của lỗ tâm bao gồm:

Chú dẫn theo Tiêu chuẩn Quốc tế.

Chữ ký hiệu về kiểu (R, A hoặc B).

Đường kính d của bộ phận định tâm.

Đường kính d của lỗ khoét ngoài lỗ tâm.

Hai trị số được phân cách bằng gạch xiênế

Thí dụ: Lỗ tâm 1) kiểu B có d = 2,5mm và D3 = 8mm có thể ghi trên bản vẽ như: ISO 6411 -B 2,5/8

Giải thích của chỉ dẫn

Sự liên quan giữa các ký hiệu khác nhau dùng để ghi các lỗ tâm, các kích thước cho trong các ký hiệu và các kích thước phụ thuộc của mũi khoan được nêu trong bảng 10.2

k8 k9

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Thiết bị gom (ngưng) hệ thống thủy lực

phuong_bvkt

CHÚ DẪN PHẦN TỬ trên bản vẽ lắp

phuong_bvkt

Khung dung sai trong dung sai hình học

phuong_bvkt

Máy In 3D BigCube 600 – 3DMax chuyên nghiệp

hoang_ty

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CỐT THÉP BÊ TÔNG

phuong_bvkt

GHI DUNG SAI KÍCH THƯỚC DÀI VÀ KÍCH THƯỚC GÓC

phuong_bvkt

Leave a Comment