Image default
Tiêu chuẩn

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CÁC LỖ TÂM

Yêu cầu

Nói chung, ba yêu cầu khác nhau có thể được xác định trên các bản vẽ kỹ thuật về hình dạng và kích thước của các lỗ tâm:

Lỗ tâm cần có trên chi tiết đã hoàn thành;

Lỗ tâm có thể có trên chi tiết đã hoàn thành, nhưng không phải là có yêu cầu cơ bản;

LỐ tâm không được có trên chi tiết đã hoàn thành.

Biểu diễn đơn giản hoá

Các ký hiệu biểu diễn các lỗ tâm và vị trí của chúng ở mặt đầu của trục được vẽ trong cột 2 của bảng 10.1.

10.1.3 Ký hiệu của các ỉỗ tâm

Ký hiệu của các lỗ tâm phụ thuộc vào mũi khoan và có thể được chỉ rõ bởi chú dãn theo Tiêu chuẩn Quốc tế, hoặc các tiêu chuẩn khác đề cập đến vấn đề đóế

Ký hiệu của lỗ tâm bao gồm:

Chú dẫn theo Tiêu chuẩn Quốc tế.

Chữ ký hiệu về kiểu (R, A hoặc B).

Đường kính d của bộ phận định tâm.

Đường kính d của lỗ khoét ngoài lỗ tâm.

Hai trị số được phân cách bằng gạch xiênế

Thí dụ: Lỗ tâm 1) kiểu B có d = 2,5mm và D3 = 8mm có thể ghi trên bản vẽ như: ISO 6411 -B 2,5/8

Giải thích của chỉ dẫn

Sự liên quan giữa các ký hiệu khác nhau dùng để ghi các lỗ tâm, các kích thước cho trong các ký hiệu và các kích thước phụ thuộc của mũi khoan được nêu trong bảng 10.2

k8 k9

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Khâu và các thành phẩn của khâu

phuong_bvkt

Chỉ dẫn lượng dư gia công

phuong_bvkt

CÁC MỐI NỐI BẰNG HÀN trên bản vẽ

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN QUY ƯỚC BÁNH RĂNG

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN TỔNG QUÁT Ổ LĂN

phuong_bvkt

BẢN VẼ LẮP RÁP CÁC CẤU KIỆN CHẾ TẠO SÀN

phuong_bvkt

Leave a Comment