Image default
Tiêu chuẩn

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CÁC THANH Trên bản vẽ

Các quy tắc bổ sung về biểu diễn đơn giản

Biểu diễn đơn giản các thanh và mặt cắt ngang phải có kí hiệu ISO tương ứng và khi cần thiết có thể ghi chiều dài cắt ở sau dấu ngang. Kí hiệu này cũng có thể dùng khi điền vào danh mục chi tiết (xem ISO 7573).

Thí dụ:

Hình biểu diễn đơn giản prôphin thép góc có cạnh bằng nhau theo ISO 657-1 với kích thước 50m X 50mm X 4 và có chiều dài cắt 1000m được kí hiệu.

Thép góc ISO 657 – 1 – 50 X 50 X 4 – 1000

Nếu không có kí hiệu theo quy định của Tiêu chuẩn Quốc tế hoặc tiêu chuẩn liên quan khác, thì kí hiệu phải bao gồm kí hiệu bằng hình vẽ kèm theo các kích thước cần thiết phù hợp với bảng 18.7 và 18.8.

Bảng 18.7

va1 va2 va3

Bảng 18.7 dùng để kí hiệu mặt cắt ngang.

Thí dụ: Biểu diễn đơn giản thanh có mặt cắt ngang hình chữ nhật đặc với kích thước 50mm X 10mm và có chiều dài cắt l00mm phải bao gồm kí hiệu như sau:

=1 50 X 10 X 100

Bảng 18ề8 Dùng để kí hiệu mặt cắt ngang và chỉ dẫn các kí hiệu bằng hình vẽ nào có thể được thay bằng chữ hoa tương ứng để đơn giản hoá.

Thí dụ: Biểu diễn đơn giản của mặt cắt hình góc với kích thước 89mm X 60mm X 7mm và có chiều dài cắt 500mm cần theo một trong hai cách sau:

89 X 60 X 7 – 500 Hoặc L 89 X 60 X 7 – 500

va4

Phải đặt kí hiệu gầm chi tiết liên quan (xem các hình 18.6 đến 18.8)

Hình 18.8 bao gồm các mặt cắt hình chữ L, các kí hiệu bằng hình vẽ được đặt sao cho phản ảnh được vị trí các thanh trong kết cấu.

va5 va6

Biểu diễn dạng sơ đồ của kết câu kim loại

Các thành phần của kết cấu kim loại có thể biểu diễn dưới dạng sơ đồ bằng các nét liền đậm biểu thị các đường trọng tâm của các phần tử cắt nhau. Trong trường hợp này, trị số các khoảng cách giữa các điểm mốc của đường trọng tâm được ghi trực tiếp trên mỗi phần tử được biểu diễn (xem hình 18.9). Cho phép dùng chuỗi kích thước khép kínẽ Tuy nhiên, trong trường hợp dung sai tích luỹ, phải chỉ rõ sự hiệu chỉnh qua một trong các kích thước.

Bài viết liên quan

Các thí dụ về chi tiết được thấm cácbon

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN TRỤC VÀ LỗTHEN HOA

phuong_bvkt

Chuẩn bộ phận khi thiết kế cơ khí

phuong_bvkt

Trình bày kí hiệu Bulông đúng tiêu chuẩn

phuong_bvkt

Máy In 3D BigCube 600 – 3DMax chuyên nghiệp

hoang_ty

Các chỉ dẫn bổ sung cho mối hàn

phuong_bvkt

Leave a Comment