Image default
Tiêu chuẩn

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN TổNG QUÁT VÒNG BÍT

Phương pháp biểu diễn

Nét vẽ

Tất cả các đường của hình biểu diễn đơn giản hoá đểu phải dùng cùng một chiều rộng nét để vẽ các đường bao thấy và cạnh thấy trên bản vẽ.

-Tỉ lệ

Phải vẽ đường bao của hình biểu diễn đơn giản hoá theo cùng tỷ lệ của bản vẽ.

Hình biểu diễn đơn giản tổng quát

Vì mục đích chung (không cần vẽ đường bao chính xác khi không có hình dạng mới) vòng bít được biểu diễn bằng một hình vuông và một dấu vạch chéo đứng độc lập ở tâm hình vuông (xem hình 9.10a). Dấu vạch chéo không được chạm vào đường bao.

Dùng cách biểu diễn này cho một hoặc cả hai phía của trục (ví dụ xem hình 9.13, trong trường hợp trục nằm ngang).

Chỉ dùng cách biểu diễn ở hình 9.1 Oa khi chiều của vòng bít là không quan trọng. Nếu cần phải diễn tả chiều bịt kín có thể thêm mũi tên vào dấu vạch chéo (xem hình 9.10b).

 

j9

Nếu cần diễn tả đường bao chính xác của một thiết bị bịt kín, thiết bị này sẽ được biểu diễn bởi đường bao thực của mặt cắt ngang với một dấu vạch chéo ở vị trí tâm (xem hình 9.11). Dấu vạch chéo không được chạm vào đường bao.

Dùng cách biểu diễn này cho một hoặc cả hai phía của trục (xem hình 9.12, trong trường hợp trục nằm ngang).

Trong trường hợp, khi vòng bít cho phép có nhiều hướng lắp, thì phải nêu rõ hướng ưu tiên, thí dụ dùng phần lời hoặc bản ghi tính năng kỹ thuật.

 

j10

 

Tránh gạch gạch mặt cắt ở trên hình biểu diễn đơn giản. Trong trường hợp đặc biệt, nếu cần rõ ràng hơn tất cả các phần tử lồng vào vòng bít và phần tử tương tự phải được gạch gạch theo cùng một hướng và bằng cùng một nét liền mảnh hoặc tô đen (xem hình 9.13).

Bài viết liên quan

Truyền dẫn năng lượng và điều phối trên bản vẽ

phuong_bvkt

Các chỉ dẫn bổ sung cho mối hàn

phuong_bvkt

Cách thể hiện ổ bi đỡ hướng tâm, lòng cầu một dãy

phuong_bvkt

CÁC PHÉP CHIẾU TRÊN BẢN VẼ CÔNG TRÌNH

phuong_bvkt

CÁC MỐI NỐI BẰNG HÀN trên bản vẽ

phuong_bvkt

Sơ đổ hệ thống đường ống và dụng cụ

phuong_bvkt

Leave a Comment