Image default
Tiêu chuẩn

BIỂU DIỄN QUY ƯỚC BÁNH RĂNG

Tiêu chuẩn ISO 2203 thiết lập biển diễn quy ước phần răng của bánh răng, bao gồm cả bánh vít và đĩa xích dùng trên các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.

Đường bao và các cạnh

Biểu diễn các đường bao và các cạnh của mỗi bánh răng (xem hình 8.1, 8.2 và 8.3) được vẽ như sau:

 

g1

Trên hình chiếu không bị cắt, một bánh răng được xem như không có răng và được giới hạn bởi mặt đỉnh;

Trên hình cắt dọc theo trục, quy định có hai răng đối nhau theo hướng kính của bánh rãng không bị cắt, cả trong trường hợp bánh răng không có cặp răng đối, hoặc có số răng lẽ

Mặt chia

Mặt chia được vẽ bằng nét gạch chấm mảnh, trên hình chiếu cũng như trên hình cắt và trên phần bị che khuất, và được thể hiển như sau:

Theo hướng chiếu của trục, là vòng tròn chia (với trường hợp bánh răng côn là vòng tròn chia ở ngoài và với trường hợp bánh vít là vòng tròn chia ở giữa) (xem các hình 8.1, 8.2 và 8.3).

 

Quy tắc chung là không biểu diễn mặt đáy răng, trừ hình cắt.

Nếu có lợi cho việc thể hiển, trên cả các hình chiếu không cắt, bao giờ đường đáy răng cũng luôn được vẽ bằng nét liền mảnh (xem các hình 8.4, 8.5, 8.6)

g2

 

Răng

Prôixrn răng được xác định hoặc bằng chỉ dẫn của một tiêu chuẩn hoặc bằng một hình vẽ với tỉ lệ thích hợp.

Khi cần thiết thể hiện hướng răng của bánh răng hoặc của thanh răng ở trên hình chiếu song song với trục của bánh răng này thì dùng ba nét liền mảnh vẽ theo hình dạng và hướng của răng (xem bảng 8.1 và hình 8.7)

g3

 

Bản vẽ lắp (cặp bánh răng)

Các quy tắc dùng để biểu diễn bánh răng trên bản vẽ chi tiết cũng được dùng cho bản vẽ lắp. Trên hình chiếu song song với trục bánh răng của cặp bánh răng côn ãn khớp, các đường của mặt chia, bao giờ cũng được kéo dài đến điểm cắt nhau với trục (xem hình 8.9 và 8.l0)ề Giả định rằng một trong hai bánh răng của cặp bánh

 

răng cái này không được che khuất cái kia trong phần ăn khớp (xem hình 8ệ8), trừ hai trường hợp sau:

Nếu một trong hai bánh răng hoàn toàn ở trước cái kia, và xảy ra sự che khuất lẫn nhau (xem các hình 8.9, 8.10 và 8.11).

Nếu cặp bánh răng được thể hiện bằng hình cắt có mặt phẳng cắt chứa trục mà một trong hai bánh răng bất kỳ che khuất cái kia (xem hình 8.9).

Trong hai trường hợp trên, không biểu diễn và cạnh bị che khuất, nếu chúng không làm bản vẽ rõ ràng hơn (xem hình 8.9 và 8.10).

g4

g5

 

 g6

 

 

 

 

Bánh vít và trục vít ăn khớp, trong hình cắt vuông góc với trục vít (xem hình 8.16).

g7

6) Đĩa xích ăn khớp (xem hình 8.17).

 

g8

 

[adrotate banner=”3″]

Bài viết liên quan

Chỉ dẫn giới hạn trên bản vẽ kỹ thuật

phuong_bvkt

Cách GHI KÍCH THƯỚC BÊN BẢN VẼ LẮP đúng tiêu chuẩn

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của VÍT MỮ CÔN VÀ CHÌM ĐẨU

phuong_bvkt

Chỉ dẫn đơn giản hoá các yêu cẩu nhám bê mặt

phuong_bvkt

Ký hiệu đồ hoạ chỉ dẫn nhám bề mặt

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN BẰNG HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO ĐƯỜNG ỐNG

phuong_bvkt

Leave a Comment