Image default
Bản vẽ cơ khí

Biểu diễn quy ước cho ren lồng

6.2.1 Biểu diễn chi tiết

Biểu diễn chi tiết đúng hình dáng thật của ren lồng (xem các hình 6.16 đến 6.18) chỉ dùng để minh họa, thí dụ trong các catalô, mà không được dùng trên các bản vẽ kĩ thuật.

rl1

6.2.2 Biểu diễn quy ước

Ren lồng thường được biểu diễn quy ước theo ISO 6410-1.

Hình dạng ngoài của ren lồng thay đổi rất lớn tuỳ thuộc vào mục đích định trước, vật liệu, người chế tạo, v.v, và có thể không đúng ren, nhưng tất cả phải biểu diễn theo cùng một cách. Các thí dụ được nêu trong bảng 6.1.

Trong hình cắt và mặt cắt, đường bao ngoài của ren lồng (các đỉnh ren trong và ngoài, được vẽ bằng nét liền đậm. Đường chân ren của ren trong không được vẽ khi ren trong điêu kiện lắp ghép (xem hình 5).

Trên hình chiếu nhìn từ mặt đáy, các đường đỉnh của ren trong và ren ngoài được vẽ bằng cả đường tròn đầy đủ với nét liền đậm. Đường chân ren của ren trong không được vẽ khi ren ở trong điều kiện lắp ghép (xem hình 6).

6.2.4 Kí hiệu và ghi kích thước

Ren lồng được ghi kí hiệu theo các Tiêu chuẩn Quốc tế được nêu. Nếu các tiêu chuẩn không thể sử dụng thì kí hiệu sẽ bao gồm kí hiệu của ren, d X p (ren lắp ghép với ren lồng) kèm theo chữ INS (ren lồng), ở sau:

Thí dụ: M30 X 1,5INS

Khi đã biểu diễn đầy đủ, nghĩa là ren lồng đã được lắp ghép vào chỗ, thì phải ghi chữ tắt INS (xem các hình 6.20 và 6.21).

rl2

 

Bài viết liên quan

Yêu cầu chung về chữ viết (ISO 3098-0:2000) trên bản vẽ kỹ thuật

thao_bvkt

Cách ghi ký hiệu REN theo tiêu chuẩn

admin

Khái niệm bản vẽ chi tiết máy

admin

VẼ QUY ƯỚC LÒ XO

tu_vkt

[Bản vẽ cơ khí] Máy rải thảm bê tông

admin

Trình bày bản vẽ theo đúng tiêu chuẩn

thao_bvkt

Leave a Comment