Image default
Tiêu chuẩn

Bố trí các kích thước trên bản vẽ kỹ thuật

  1. Tổng quát

Cấc kích thước phải được bố trí theo kiểu song song, chuỗi hoặc ghi trùng lên nhau, hoặc phối hợp các kiểu đó.

  1. Ghi kích thuức theo kiểu song song

Phải vẽ các đường kích thước song song theo một, hai hoặc ba hướng hoặc đồng tâm (xem các hình 12.60 và 12.61).

 m15
  1. Ghi kích thước theo kiểu trùng lên nhau

Có thể ghi kích thước trùng lên nhau khi không đủ chỗ hoặc trong các tình huống liên quan đến các yêu cầu trong các ngành khác nhau của công nghiệp. Phải chỉ dẫn điểm gốc chung như ở trên các hình 12.62 đến 12.64.

Có thể đặt giá trị kích thước

–    Hoặc gần phần tử kết thúc, cùng một dòng với đường gióng tương ứng (xem các hình 12.62 và 12.63).

–     Hoặc gần phần tử kết thúc, ở phía trên và không chạm vào đường kích thước (xem hình 12.64).

 

 m16

 

  1. GA kích thước theo kiểu chuỗi

Khi ghi kích thước theo chuỗi, các kích thước đơn phải được bố trí theo hàng (xem hình 12.65)

 m17
  1. Ghi kích thước theo toạ đô

Điểm gốc của hệ toạ độ Đề các được xác định bởi các kích thước độ dài dọc theo hai hướng vuông góc với nhau (xem các hình 12.66 và 12.67).

Phải ghi các giá trị toạ độ hoặc ngay bên cạnh điểm tương ứng hoặc trong một bảng. Không vẽ các đường kích thước và đường gióng.

Ghi chú* Trong ngành xây dựng, các trục “X” và “Y” có thể được dùng theo nhiều cách khác nhau theo quy định của tiêu chuẩn quốc gia. Tương tự, đối với các hệ trục ba chiều trong lĩnh vực xây dựng, chiều cao thường ký hiệu là “Z”, có thể không có điểm gốc chung với các trục “X” và “Y”.

Các toạ độ cực được xác định xuất phát từ một điểm gốc và bao gồm một bán kính và một góc. Hai giá trị này luôn luôn là dương và được tính ngược chiều kim đồng hồ từ đường trục nằm ngang (xem hình 12.68).

Các chiều dương và âm của trục toạ độ được trình bày ở hình 12.67. Các giá trị kích thước chỉ về chiều âm phải có dấu âm (xem ISO 6412-2).

 m18

Có thể chọn điểm gốc của hệ trục toạ độ ở một đỉnh góc của yếu tố hoặc ở phía ngoài yếu tố và ở trong bản vẽ (xem các hình 12.66 và 12.69).

Phải chỉ dẫn các giá trị toạ độ gần ngay cạnh điểm có toạ độ đó (xem hình 12.69).

 m19

 

Ngoài hệ trục toạ độ chính còn có thể có các hệ trục toạ độ phụ. Trong trường hợp này, điểm gốc của các hệ trục toạ độ và vị trí của chúng phải được đánh số liên tục bằng chữ số Ả Rập. Dùng một dấu chấm làm ký hiệu phân cách (xem hình 12.70).

 m20

 

 

 m21

 

 

  1. Ghi kích thước theo kiểu phôi hợp

Có thể phối hợp hai hoặc nhiều cách ghi kích thước trên một bản vẽ.

Hình 12.71 trình bày một thí dụ phối hợp cách ghi kích thước trùng lên nhau và các kích thước đơn giản.

 m22

 

 

Hình 12.72 trình bày một thí dụ phối hợp cách ghi kích thước song song với cách ghi trùng lên nhau.

 m23

 

 

Bài viết liên quan

Các chỉ dẫn bổ sung cho mối hàn

phuong_bvkt

Phụ thuộc giữa kích thước và hình học

phuong_bvkt

Kí hiệu mũi tên trên bản vẽ xây dựng

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH

phuong_bvkt

BẢN VẼ ĐỔ THỦY TINH

phuong_bvkt

CÁC MỐI NỐI BẰNG HÀN trên bản vẽ

phuong_bvkt

Leave a Comment