Image default
Bản vẽ cơ khí

Các loại REN tiêu chuẩn và thông dụng

Ren được sử dụng rất rộng rãi trong các ngành khai thác công nghiệp, do đó ren được tiêu chuẩn rất cao không chỉ trong một quốc gia mà thống nhất trên phạm vi toán thế giới. Vậy, khi thiết kế, sử dụng… phải nắm vững các tiêu chuẩn và quy ước về ren.

I-    Ren hệ MẺT

Prôfin ren hệ MÉT là tam giác đều (Góc đỉnh bằng 60°. Khi thước ren hệ mét, dùng millimet làm đơn vị.

Các thông số cơ bản hệ mét được quy định trong các TCVN 2247-78.

1-   Ren ỐNG

Prôfin của ren ỐNG là tam giác cân (H.1.16) góc đỉnh 55°. Các kích thước được đo theo hệ Anh. Ren ỐNG thường dùng để nối ống trong hệ thống đường ống. Ren ông có hai loại:

–   Ren ống hình trụ: ký hiệu Ồ

–  Ren ống hình côn: ký hiệu Ôc (đầu ống, lỗ ống có ren hình côn) và có độ côn 1:6.

Các thông số cơ bản của ren ống (trụ và côn) được quy định trong TCVN 205- 86 và TCVN 207-66

rentcvathongdung

Hình 1.15

rentcvathongdung3

1

2

3

4

 

3-                 Ren hình THANG

Prôfin của ren là hình thang cân, có góc đỉnh bằng 30°, ký hiệu T (H1.17). Kích thước được đo bằng millimet. Các thông số cơ bản ren THANG quy định trong TCVN 2254-77. Ren thang chịu lực dọc trục lớn, nên thường dùng trong các thiết bị nâng, và truyền lực dọc trục.

rentcvathongdung4

rentcvathongdung5 

3-   Các loại ren thông dụng

Ngoài các loại ren thông dụng kể trên, thực tế để truyền chuyển động và lắp ghép, người ta còn sử dụng các loại ren sau đây:

. Ren VTT-VO (hệ Anh): Prôfin ren là tam giác cân, góc đỉnh 55°, ký hiệu w. Đơn vị xác định hệ Anh (1 inch = 25,4 mm) loại ren này thường dùng ở các nước Tây Âu (Mỹ, Anh…) (H18).

rentcvathongdung6

Hình 1.18

Ren răng cưa: Prôíln ren là hình thang thường. Ký hiệu RC (H.1.19)ế

rentcvathongdung7

Bài viết liên quan

[Bản vẽ cơ khí] Đồ gá tổng hợp 8

admin

[Bản vẽ cơ khí] Máy san đường 4

admin

[Bản vẽ cơ khí] Đồ gá tổng hợp 5

admin

Cách đánh số và ghi bảng kê cho bản vẽ lắp

admin

Công ty Trần Yến tặng 100 giáo trình Autocad 2016

admin

[Bản vẽ cơ khí] Máy rải thảm bê tông

admin

Leave a Comment