Image default
Tiêu chuẩn

Cách ghi kí hiệu ổ bi chặn dọc trục, một dãy

nb7 nb8

Bảng PL-51: Ổ BI CẦU CHẶN DỌC TRỤC HAI DÃY (THEO GOST 7872-75)

nb9

Các phương án dùng vòng Phơt lót kín bộ phận ổ (Bảng PL-51)

nb10

Bài viết liên quan

Phương pháp ghi kích thước cơ bản

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của Vít định vị, vòng kẹp và cốc định vị

phuong_bvkt

Kí hiệu van điều khiển trên bản vẽ

phuong_bvkt

BẢN VẼ LẮP RÁP CÁC CẤU KIỆN CHẾ TẠO SÀN

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CÁC LỖ TÂM

phuong_bvkt

Làm tăng cứng bề mặt

phuong_bvkt

Leave a Comment