Image default
Tiêu chuẩn

Cách ghi kí hiệu ổ bi chặn dọc trục, một dãy

nb7 nb8

Bảng PL-51: Ổ BI CẦU CHẶN DỌC TRỤC HAI DÃY (THEO GOST 7872-75)

nb9

Các phương án dùng vòng Phơt lót kín bộ phận ổ (Bảng PL-51)

nb10

Bài viết liên quan

Vài thông số cơ bân về đinh tán vá tâm đệm ghép

phuong_bvkt

Thể hiện cơ cấu điều khiển trên bản vẽ

phuong_bvkt

CÁC LỚP PHỦ, Độ CỨNG BỀ MẶT, TÍNH CHẤT VẬT LIỆU

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của nắp chặn đầu trục

phuong_bvkt

Chỉ dẫn dung sai trên bản vẽ của các chi tiết lắp ghép

phuong_bvkt

CHÚ DẪN PHẦN TỬ trên bản vẽ lắp

phuong_bvkt

Leave a Comment