Image default
Bản vẽ cơ khí

Cách ghi kí hiệu ổ bi chặn dọc trục, một dãy

obidoctruc

Bài viết liên quan

Thông số tiêu chuẩn của THEN BẰNG TCVN (4116-86)

admin

[Bản vẽ cơ khí] Đồ án máy tiện

admin

Tiêu chuẩn nắp che bụi trên thân trục có rãnh chứa phớt

admin

[Bản vẽ cơ khí] Đồ gá tổng hợp 2

admin

Các phương pháp biểu diễn bản vẽ

thao_bvkt

Hình chiếu trên bản vẽ cơ khí (ISO 128-34:2001)

thao_bvkt

Leave a Comment