Image default
Bản vẽ cơ khí

Cách thể hiện ổ bi cầu đỡ chặn trên bản vẽ

obicau

 

obicau2

Bài viết liên quan

[Bản vẽ cơ khí] Oto 3

admin

Biểu diễn đơn giản các loại ren (ISO 6410-3: 1993)

thao_bvkt

KẾT CẤU ĐIỂN HÌNH VÀ THÔNG DỤNG CỦA BỘ PHẬN LẮP

admin

[Bản vẽ cơ khí] Hộp giảm tốc bánh răng trụ răng nghiêng 1 cấp

admin

VẼ QUY ƯỚC BÁNH RĂNG CÔN

tu_vkt

[Bản vẽ cơ khí] Ôto 2

admin

Leave a Comment