Image default
Tiêu chuẩn

Cách thể hiện VÒNG PHỚT VÀ KÍCH THƯỚC RÃNH NẮP CHỨA VÒNG PHỚT

nv1

Vật liệu vòng bít: Xêvannit 11 tỷ trọng 1.3.

Lò xo trụ: đường kính ngoài 3,5 mm với đường kính dây 0,7 mm dùng cho trục có đường kính đến 100 mm.

Bảng PL-53b: VÒNG BÍT CÓ LÒ so VÀ ĐAI THÉP

nv2 nv3 nv4 nv5

Bài viết liên quan

CHUẨN VÀ HỆ THÔNG CHUAN Đốl VỚI DUNG SAI HÌNH HỌC

phuong_bvkt

Các loại vật liệu chế tạo chi tiết máy

phuong_bvkt

Hệ thống chuẩn ba mặt phẳng

phuong_bvkt

GHI KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI CỦA PR0FIN

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH

phuong_bvkt

Quy định về ghi kích thước trên chi tiết

phuong_bvkt

Leave a Comment