Image default
Tiêu chuẩn

Cách vẽ các phân tử có liên quan tới việc hình thành ren

Trong quá trình gia công tạo bề mặt ren, người ta có nhiều phương pháp: cắt ren trên máy tiện, cán lăn trên các máy chuyên dùng, tarô (thủ công) (H.1.29).

rqu rqu1 rqu2

Bài viết liên quan

Chuẩn bộ phận khi thiết kế cơ khí

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN CÁC KÍCH THƯỚC MÔĐUN, CÁC ĐƯỜNG VÀ LƯỚI MÔĐUN

phuong_bvkt

Vị trí trên bản vẽ và ở các tài liệu kỹ thuật khác của sản phẩm

phuong_bvkt

Chỉ dẫn dung sai trên bản vẽ kĩ thuật

phuong_bvkt

NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ Bố TRÍ CHUNG VÀ BẢN VẼ LẮP

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của VÍT ĐẦU HÌNH TRỤ

phuong_bvkt

Leave a Comment