Image default
Tiêu chuẩn

Cách xác định kích thước mối hàn

Các quy tắc chung

Mỗi ký hiệu mối hàn có thể kèm theo một số kích thước.

Những kích thước này được ghi như sau, theo hình 7.6.

những kích thước chủ yếu liên quan đến mặt cắt ngang được viết ở phía bên trái (tức là ở đằng trước) ký hiệu;

những kích thước theo chiều dọc mối hàn được viết ở phía bên phải (tức là ở đằng sau) ký hiệu.

Phương pháp chỉ dẫn các kích thước chủ yếu được cho trong bảng 7.5. Trong bảng này cũng cho các quy tắc đặt các kích thước đó.

Có thể ghi thêm các kích thước khác ít quan trọng hơn nếu thấy cần thiết.

Những kích thước chủ yếu cẩn ghi

Kích thước xác định vị trí của mối hàn đối với cạnh của tấm kim loại sẽ không có ở trong ký hiệu nhưng được ghi ở trên bản vẽ.

Nếu không có chỉ dẫn nào theo sau mối hàn thì có nghĩa là mối hàn liên tục suốt chiều dài của vật cần hàn.

Nếu không có chỉ dẫn nào ngược lại thì các mối hàn gấp sẽ được thực hiện thấm sâu hoàn toàn.

s10

 

 

Hình 7.6. Các thí dụ về quy tắc chung

Có hai phương pháp để ghi kích thước đối với những mối hàn góc (xem hình 7.7). Tuy nhiên, những chữ a hoặc z luôn luôn phải được đặt ở đằng trước giá trị của các kích thước tương ứng như sau:

Để chỉ dẫn độ thấm sâu của các mối hàn góc, dùng chiều dày s của mối hàn (xem hình 7.8).

Trong trường hợp các mối hàn nút hoặc mối hàn xẻ rãnh có cạnh vát, kích thước ở đáy lỗ sẽ là kích thước được xét.

 

s11

Bảng 7.5. Các kích thước chủ yếu

s12

 

 

s13

 

 

 

Bài viết liên quan

Thiết bị gom (ngưng) hệ thống thủy lực

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của ĐAI Ốc VÒNG

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của VÒNG HÃM LÒ xo

phuong_bvkt

NGUYÊN TẮC cơ BẢN VỀ GHI DUNG SAi

phuong_bvkt

Chỉ dẫn dung sai trên bản vẽ của các chi tiết lắp ghép

phuong_bvkt

Khâu và các thành phẩn của khâu

phuong_bvkt

Leave a Comment