Category: Xây dựng 2D

Nhà kho chứa nguyên vật liệu

Trong quá trình thiết kế và trình bày bản vẽ thì bạn sẽ gặp một số khó khăn nhất định, như mảng bạn làm nó còn mới, hoặc một số lỗi nhỏ khi thiết kế …