Image default
Tiêu chuẩn

Chỉ dẫn đơn giản hoá các yêu cẩu nhám bê mặt

a)  Đa số các bề mặt có cùng yêu cầu nhám bề mặt

Nếu cùng một yêu cầu nhám bề mặt được áp dụng cho đa số các bề mặt của một chi tiết, nên đặt yêu cầu nhám này gần khung tên của bản vẽ.

Theo sau ký hiệu bằng hĩnh vẽ tổng quát tương ứng với nhám bề mặt có ghi

–    Một ký hiệu cơ bản trong các dấu ngoặc đơn không có một chỉ dẫn nào khác (xem hình 14.18), hoặc

–    Yêu cầu nhám bề mặt sai lệch đặc biệt hoặc các yêu cầu trong các dấu ngoặc đơn (xem hình 14.19), để chỉ dẫn các yêu cầu sai lệch khỏi yêu cầu nhám bề mặt chung.

 sc1

Những yêu cầu nhám bề mặt sai lệch khỏi yêu cầu nhám bề mặt chung phải được chỉ dẫn trực tiếp trên bản vẽ ở cùng một hình chiếu của các bề mặt đặc biệt đang xét (xem các hình 14.18 và 14.19).

b)  Các yêu cầu chung trên nhiều bề mặt

—                    Tổng quát

Để tránh lặp lại nhiều lần một chỉ dẫn phức tạp, hoặc khi chật chỗ, hoặc nếu cùng một nhám bề mặt được yêu cầu cho nhiều bề mặt của một chi tiết, có thể sử dụng cách chỉ dẫn trích dẫn đơn giản hoá như sau.

–    Chỉ dẫn bằng ký hiệu đồ hoạ cùng với chữ

Có thể sử dụng chỉ dẫn trích dẫn đơn giản hoá ở trên bề mặt với điều kiện là ý nghĩa của nó được giải thích ở gần chi tiết đang xét, gần khung tên hoặc ở trong khoảng không gian dành cho các ghi chú chung (xem hình 14.20).

 sc2

–    Chỉ dẫn bằng ký hiệu đồ hoạ

 sc3

Có thể dùng ký hiệu đồ hoạ tương ứng trình bày ở các hình 14.1, 14.2 hoặc 14.3 trên bề mặt thích hợp và giải thích ý nghĩa trên bản vẽ như ở các hình từ 14.21 đến 14.23ế

Hình 14.23. Chỉ dẫn đơn giản hoá yêu cầu nhám bề mặt không cho phép lấy vật liệu đi

4)  Chỉ dẫn về hai hoặc sc4nhiêu phương pháp chế tạo

Nếu cần xác định nhám bề mặt trước và sau khi xử lý thì phải giải thích điều này trong một ghi chú như ở hình 14.24. ‘

 sc5

Hình 14.24ế Chỉ dẫn yêu cầu nhám bề mặt trước và sau khi xử lý (trong trường hợp này là phủ).

Bài viết liên quan

Thông số tiêu chuẩn của ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH

phuong_bvkt

Làm tăng cứng bề mặt

phuong_bvkt

Chiều sâu tôi lớp vỏ bánh răng khác nhau

phuong_bvkt

Định nghĩa các dung sai hình học

phuong_bvkt

CHỈ DẪN CÁC SAI LỆCH GIỚI HẠN

phuong_bvkt

Kí hiệu biến đổi năng lượng trên bản vẽ

phuong_bvkt

Leave a Comment