Image default
Tiêu chuẩn

Chỉ dẫn dung sai trên bản vẽ của các chi tiết lắp ghép

1. Ký hiệu ISO

–    Ký hiệu dung sai của lỗ được đặt trước (xem hình 12.80a) hoặc đặt trên (xem hình 12.80b) ký hiệu dung sai của trục; các ký hiệu đó được ghi sau một kích thước danh nghĩa.

 x1

 

–    Khi cần ghi các trị số sai lệch, thì các trị số này được viết trong ngoặc đơn (xem hình 12.81).

Để đơn giản hoá (không theo ISO 129) có thể dùng một đường kích thước để ghi (xem hình 1282)

  1. Các giá trị bằng sô

Kích thước mỗi thành phần của mối ghép được ghi sau tên gọi (xem hình 12.82) hoặc sau số vị trí (xem hình 12.83) của các thành phần, kích thước của lỗ được ghi ở trên, kích thước của trục ghi ở dưới.

 x2

 

 

12ế2.3. Chỉ dẫn các thành phần của kích thước góc

Các quy tắc về chỉ dẫn dung sai của kích thước dài cũng áp dụng cho chỉ dẫn dung sai của kích thước góc, chỉ khác là phải luôn luôn ghi rõ đơn vị đo kích thước cơ sở, số thập phân của nó cũng như các sai lệch của kích thước góc (xem các hình 12.84 đến 12.85). Nếu sai lệch của kích thước góc là một số phút của độ hoặc một số giây của phút, thì trước số phút hoặc số giây đó phải ghi 0° hoặc 0°0′.

 x3

 

 

Bài viết liên quan

Thông số tiêu chuẩn của THEN VÁT

phuong_bvkt

Làm tăng cứng bề mặt

phuong_bvkt

Nguyên tắc vật liệu tối đa trong thiết kế cơ khí

phuong_bvkt

Nghĩa của các thông số ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

phuong_bvkt

Trình bày kí hiệu Bulông đúng tiêu chuẩn

phuong_bvkt

Hệ thống chuẩn ba mặt phẳng

phuong_bvkt

Leave a Comment