Image default
Tiêu chuẩn

Chỉ dẫn giới hạn trên bản vẽ kỹ thuật

1)  Nếu dung sai của vùng một đặc trưng được quy định cho một chiều dài giới hạn trong phạm vi toàn bộ chiều dài của một yếu tố, phải ghi thêm giá trị chiều dài giới hạn sau giá trị dung sai và phân cách bởi một nét gạch xiên (xem hình 13.26a). Nếu cần phải chỉ dẫn hai hoặc nhiều dung sai cùng một đặc trưng thì có thể phối hợp chúng như ở hình 13.26b.

 r1

2)  Nếu dung sai chỉ được quy định cho một phần giới hạn của một yếu tố thì phải chỉ dẫn giới hạn này bằng một đường gạch chấm dài đậm và ghi kích thước 9xem hình 13.27).

 r2

3)  Phần giới hạn của một chuẩn.

4)                     Phần giới hạn hình dạng của một yếu tố trong miền dung sai được trình bày

13.1.3.

13.1.9.     Miền dung sai phần bên ngoài

Phải chỉ dẫn miền dung sai phần bên ngoài bằng ký hiệu® (Xem hình 13.28). Xem thông tin ở ISO 10578.

 r3

13.1.10.  Điều kiện vật liệu tối đa

Chỉ dẫn điều kiện vật liệu tối đa bằng ký hiệu © . Ký hiệu được đặt ở sau giá trị dung sai, tên chuẩn hoặc cả hai (xem hình 13.29).

 r4

13.1.11.  Điều kiện vật liệu tối thiểu

Chỉ dẫn điều kiện vật liệu tối thiểu bằng ký hiệu (Ị) . Ký hiệu được đặt ở sau giá trị dung sai, tên chuẩn hoặc cả hai (xem hình 13.30).

 r5

13.1.12.  Điều kiện trạng thái tự do

Chỉ dẫn điều kiện trạng thái tự do của các chi tiết không cứng bằng ký hiệu d?) đặt ở sau giá trị dung sai (xem hình 13.31).

 r6

 

 

Có thể dùng đồng thời nhiều ký hiệu                  (l), (e) và cz trong cùng một khung

dung sai (xem hình 13.32).

13.1.13.  Mối quan hệ giữa các dung sai hình học

Vì những lý do chức năng, một hay nhiều đặc trưng có thể được ghi dung sai để xác định những sai lệch hình học của một yếu tố. Một số loại dung sai trong khi giới hạn các sai lệch hình học của một yếu tố, cũng đồng thời giới hạn các loại sai lệch khác của chính yếu tố đó.

Dung sai về vị trí của một yếu tố kiểm soát sai lệch vị trí, sai lệch hướng và sai lệch hình dạng của yếu tố đó, và ngược lại.

Dung sai về hướng của một yếu tố kiểm soát các sai lệch về hướng và hình dạng của yếu tố đó và ngược lại.

Dung sai về hình dạng của một yếu tố chỉ kiểm soát các sai lệch về hình dạng của yếu tố đó.

Bài viết liên quan

Làm tăng cứng nung chảy bề mặt

phuong_bvkt

Tỉ lệ và kích thước của các ký hiệu đồ hoạ

phuong_bvkt

Chuẩn trong thiết kế cơ khí

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của REN HÌNH THANG

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của VÍT MỮ CÔN VÀ CHÌM ĐẨU

phuong_bvkt

CÁCH GHI DUNG SAI HÌNH DÁNG VÀ VỊ TRÍ TRÊN BẢN VẼ

phuong_bvkt

Leave a Comment