Image default
Tiêu chuẩn

Chỉ dẫn phương pháp chếtạo hoặc thông tin liên quan

Giá tộ thông số nhám bề mặt của một bề mặt hiện hữu chịu ảnh hưởng rất lớn bởi hình dạng chi tiết của đường cong prôíin. Một tên thông số, giá trị thông số và dải truyền – được chỉ dẫn riêng lẻ như một yêu cầu nhám bề mặt – chưa hẳn là tránh được cách hiểu mơ hồ về một bề mặt. Do đó trong hầu hết các trường hợp cần phải cho biết quá trình chế tạo, ở một mức độ nào đó quá trình này tạo nên hình dạng chi tiết đặc biệt của đường cong prồĩin.

Cũng có thể vì một số lý do khác dẫn tới cần thiết phải chỉ dẫn quá trình chế tạo.

Quá trình chế tạo của một bề mặt có thể được trình bày bằng lời văn và thêm vào ký hiệu đầy đủ như trên hình 14.7 và 148 chỉ dẫn lớp phủ ở hình 14.8 là một thí dụ biểu diễn bằng ký hiệu trong ISO 1456.

 sx1

về độ nhám của bề mặt sau khi gia công

 sx2

14.1.2.  Chỉ dẫn hướng mâ’p mô bề mặt

Có thể chỉ dẫn mấp mô bề mặt và hướng mấp mô gây nên do quá trình chế tạo (thí dụ các vết do dụng cụ cắt để lại) bằng cách dùng các ký hiệu trong bảng 14.1 và ghi ở trong ký hiệu đầy đủ, hình 14.9 là thí dụ minh hoạ.

Cách chỉ dẫn hướng mấp mô bề mặt bằng ký hiệu đã định nghĩa (thí dụ ký hiệu vuông góc ở hình 149) không áp dụng được cho các chỉ dẫn trong văn bản.

 sx3

Ghi chủ: Hướng mấp mô là hướng của mẫu bề mặt phổ biến, thường được xác định bởi quá trình chế tạo.

Bài viết liên quan

GHI KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI PHẦN TỬ CÔN

phuong_bvkt

CÁC MỐI NỐI BẰNG DÁN, GẤP VÀ ÉP

phuong_bvkt

Sơ ĐỔ LƯU TRÌNH trong bản vẽ

phuong_bvkt

Chiểu rộng nét vẽ bản vẽ xây dựng

phuong_bvkt

Thể hiện cơ cấu điều khiển trên bản vẽ

phuong_bvkt

Thể hiện bơm chân không trên bản vẽ

phuong_bvkt

Leave a Comment