Image default
Tiêu chuẩn

Chiều sâu làm tăng cứng bề mặt thay đổi

Ở các diện tích khác nhau trên hình 14.44 có những yêu cầu khác nhau về chiều sâu làm tăng cứng. Thêm vào đó, cần phải ghi kích thước các miền được làm tăng cứng. Nhưng những chỉ dẫn thêm này làm cho các hình biểu diễn chi tiết không sáng sủa. Vì lý do này người ta vẽ các hình mô tả xử lý nhiệt đối với các chi tiết Y và z. Dùng nét gạch dài chấm mảnh để chỉ dẫn hình thể của lớp bề mặt được làm tăng cứng. Phải ghi kích thước để quy định phạm vi và vị trí của lớp đó.

 

dcung10

 

Xử lý làm tăng cứng bề mặt với vùng bị bỏ sót.

Khi làm tăng cứng bề mặt một chi tiết, do bản chất của công nghệ có thể xảy ra một vùng bị bỏ sót. Phải ghi kích thước để xác định vị trí cho phép của miền bị bỏ sót (xem hình 14.45). Phải làm cho dữ liệu bổ sung trong một HTS và trích dẫn đến đó.

 

dcung11

Thí dụ với nhiều điểm đo

Phải cung cấp cho chi tiết được làm tăng cứng bề mặt (xem hình 14.46) những giá tri ở những diện tích đánh dấu bằng các nét gạch dài chấm đậm và ghi kích thước (công nghệ có thể sử dụng, thí dụ ram cục bộ).

Bài viết liên quan

Truyền dẫn năng lượng và điều phối trên bản vẽ

phuong_bvkt

Trình bày kí hiệu Bulông đúng tiêu chuẩn

phuong_bvkt

Hệ thống chuẩn ba mặt phẳng

phuong_bvkt

CÁC MỐI NỐI BẰNG HÀN trên bản vẽ

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của THEN VÁT

phuong_bvkt

Giới thiệu về các nguyên công cơ bản chế tạo chi tiết máy

phuong_bvkt

Leave a Comment