Image default
Tiêu chuẩn

Chuẩn bộ phận khi thiết kế cơ khí

Trong trường hợp một bề mặt, chuẩn thực có thể dao động đáng kể so với hình dạng lý tưởng của nó. Nếu lấy toàn bộ bề mặt làm chuẩn thực thì sẽ đưa đến những thay đổi hoặc thiếu lặp lại ở các kích thước lấy từ bề mặt đó (xem các hình 13.44 và 13.45).

 sa1

Vì vậy cần thiết phải đưa vào chuẩn bộ phận

Trước khi quy định chuẩn bộ phận, cần phải xem xét nếu quy định chuẩn chỉ là chuẩn bộ phận mà không phải là toàn bộ bề mặt thì có gây nguy hiểm đến chức năng của chi tiết hay không, về phương diện này phải tính đến khả năng có thể xảy ra sự lệch khỏi hình dạng và vị trí hình học lý tưởng.

  1. Ký hiệu chuẩn bộ phận

Các ký hiệu sau đây được sử dụng để chỉ chuẩn bộ phận ở trên bản vẽ

—                Khung chuẩn bộ phận

Chuẩn bộ phận được chỉ dẫn bởi một khung tròn chia làm hai ngăn bằng một vạch ngang. Ngăn bên dưới giành cho một chữ và một chữ số. Chữ diễn tả chuẩn thực và chữ số diễn tả số của chuẩn bộ phận.

Ngăn trên giành cho thông tin bổ sung, thí dụ các kích thước của miền chuẩn bộ phận. Nếu không đủ chỗ ở trong ngăn này thì có thể đặt thông tin ở phía bên ngoài và nối với ngăn tương ứng bằng một một đường dẫn (xem hình 13.46).

 sa2

Khung chuẩn bộ phận được nối với ký hiệu chuẩn bộ phận bởi một đường dẫn, kết thúc bằng một mũi tên.

–    Chuẩn bộ phận

Nếu chuẩn bộ phận là:

–    Một điểm: nó được chỉ dẫn bởi một dấu gạch chéo.

–    Một đường: nó được chỉ dẫn bởi hai dấu gạch chéo nối với nhau bằng một đường liền mảnh.

–     Một mặt: nó được chỉ dẫn bởi một diện tích có gạch gạch, giới hạn bởi một đường vẽ bằng nét gạch hai chấm mảnh (xem hình 13.47).

Phải đặt càc ký hiệu trên hình chiếu nào của bản vẽ diễn tả rõ ràng nhất bề mặt tương ứng (xem hình 13.49). Chuẩn bộ phận phải được đặt ở hình chiếu nào thuận lợi nhất, nên đặt ở hình chiếu đầy đủ.

Các thí dụ (xem hình 13.48).

 sa3

 

  1. ứng dụng của chuẩn bộ phận

Thí dụ (xem hình 13.49 và 13.50).

sa4

Giải thích:

Các chuẩn bộ phận ,!A1”, và “A2” và “A3″ thiết lập chuẩn á,A” Các chuẩn bộ phận “B1” và “B2” thiết lập chuẩn “B”

Các chuẩn bộ phận “C1”, thiết lập chuẩn “C”

sa5

 

 

Giải thích:

Các chuẩn bộ phận “AI”, và “A2” và “A3” thiết lập chuẩn “A”

Các chuẩn bộ phận “B1” và “B2” thiết lập chuẩn “B”

Các chuẩn bộ phận “C1”, thiết lập chuẩn “C”

Bài viết liên quan

NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ Bố TRÍ CHUNG VÀ BẢN VẼ LẮP

phuong_bvkt

Vài thông số cơ bân về đinh tán vá tâm đệm ghép

phuong_bvkt

Quy định về ghi kích thước trên chi tiết

phuong_bvkt

CHUẨN VÀ HỆ THÔNG CHUAN Đốl VỚI DUNG SAI HÌNH HỌC

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN LÒ XO

phuong_bvkt

Các chi tiết điển hình và viêu chuẩn trong MỐI GHÉP BẰNG REN

phuong_bvkt

Leave a Comment