Image default
-- Nhà cao tầng

Đồ án bê tông cốt thép II

14.0 14.1

Bản vẽ: 1 bản vẽ

Thuyết minh:53 trang

Dung lượng: 3.5MB

 

MỤC LỤC:

I –  Giới thiệu về công trình:. 4

II –  Số liệu đồ án:. 4

III Vật liệu sử dụng cho thiết kế :. 5

1. Bê tông : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..5

2. Cốt thép : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..5

IV- Chọn sơ bộ kích thước sàn, dầm, cột :. 5

1. Chọn kích thước chiều dày sàn : ……………………………………………………………………………………………….5

a. Sàn phòng học :  …………………………………………………………………………………………………………………………5

b. Sàn hành lang : …………………………………………………………………………………………………………………………6

c. Sàn mái :  …………………………………………………………………………………………………………………………7

2.   Chọn kích thước tiết diện dầm : ……………………………………………………………………………………………….8

a. Dầm AB (dầm trong phòng ):  ……………………………………………………………………………………………….8

b. Dầm BC (dầm ngoài hành lang ):  …………………………………………………………………………………..8

c. Dầm dọc nhà:  …………………………………………………………………………………………………………………………8

3.  Chọn kích thước cột: …………………………………………………………………………………………………………….9

a.  Cột trục C:  …………………………………………………………………………………………………………………………9

b.  Cột trục B:  ……………………………………………………………………………………………………………………….10

c.  Cột trục A:  ……………………………………………………………………………………………………………………….11

4. Mặt bằng bố trí dầm, cột, sàn: ……………………………………………………………………………………………..11

V- Lập sơ đồ tính toán khung:. 11

1.  Sơ đồ hình học: ……………………………………………………………………………………………………………………….11

a.  Xác định nhịp tính toán của dầm:  ………………………………………………………………………………….11

b.  Chiều cao của cột:  …………………………………………………………………………………………………………..12

2.  Dữ liệu đầu vào nhập Sap 2000 V14: ………………………………………………………………………………….12

a.  Thông số để nhập mô hình:  ………………………………………………………………………………………………12

b.  Thông số vật liệu:  …………………………………………………………………………………………………………..12

d.  Thông số tiết diện:  …………………………………………………………………………………………………………..12

e.  Thông số tải trọng:  …………………………………………………………………………………………………………..13

3.   Các trường hợp chất tải lên mô hình: …………………………………………………………………………………22

4.  Tổ hợp tải trọng: ……………………………………………………………………………………………………………………….23

VI – CHẠY SAP2000:. 23

VII – TÍNH TOÁN CỐT THÉP DẦM:. 34

1.   Tính toán cốt thép cho dầm dọc:  ………………………………………………………………………………..34

2. Tính toán và bố trí cốt thép đai cho dầm:  …………………………………………………………………………………41

VIII.  Thiết kế bản sàn: (Tính cho bản sàn điển hình). 43

1.  Tính cho bản sàn phòng học: ……………………………………………………………………………………………..44

a. Kích thước sàn phòng học:  ……………………………………………………………………………………………..44

b.  Tổng tải trọng tác dụng lên sàn:  ……………………………………………………………………………………………..44

c. Tính cốt thép:  ……………………………………………………………………………………………………………………….45

2.  Tính bản sàn hành lang: …………………………………………………………………………………………………………..45

a.  Kích thước sàn hành lang :  ……………………………………………………………………………………………..45

b.  Tổng tải trọng tác dụng lên sàn:  ……………………………………………………………………………………………..45

c. Tính cốt thép:  ……………………………………………………………………………………………………………………….46

3.  Tính bản sàn mái: ……………………………………………………………………………………………………………………….47

a. Với ô sàn lớn:  ……………………………………………………………………………………………………………………….47

b.  Với ô sàn nhỏ:  ……………………………………………………………………………………………………………………….48

IX.  TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT:. 49

1. Vật liệu sử dụng: ……………………………………………………………………………………………………………………….50

2. Tính toán cốt thép cho phần tử cột trục B (khung 1_5): . ………………………………………………………..50

3. Tính cốt thép cho phần tử cột trục C: . …………………………………………………………………………………59

4. Tính toán cốt đai cho cột: ………………………………………………………………………………………………………….59

X.  Bố trí thép:. 60

XI.  Bảng xuất nội lực từ sap:. 60

Like để thấy link download và chia sẻ cho mọi người
[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?62fvxjsfbsrfc18
[/like-gate]

Bài viết liên quan

Đồ án Bê Tông Cốt Thép II

minh_tranyen

[Bản vẽ xây dựng] Trụ sở văn phòng công ty xây dựng 3

admin

Đồ án xây dựng chung cư 6 tầng

minh_tranyen

Đồ án bê tông cốt thép 2

minh_tranyen

Đồ án nền và móng

minh_tranyen

Đồ án bê tông 1

minh_tranyen

Leave a Comment