Đồ án chi tiết máy hộp giảm tốc trục phân đôi cấp chậm_4

đai

 

2

 

3

Bản vẽ: 2 bản vẽ (1 A0, 1A3)

Thuyết minh:65 trang

Dung lượng: 444KB

Mục lục:

 Lời nói đầu.……………………………………………………Trang 1
 Các thông số đầu vào…………………………………………………3
 Tính toán chọn động cơ……………………………………………….4
 Thiết kế đai……………………………………………………………8
 Thiết kế bộ truyền bánh răng…………………………………………13
 Thiết kế trục và then…………………………………………………30
 Tính toán chọn ổ…………………………………………………….48
 Thiết kế kết cấu vỏ…………………………………………………..54
 Thiết kế các chi tiết phụ…………………………………………….56
 Dung sai lắp ghép…………………………………………………… 62
 Tài liệu tham khảo……………………………………………………65
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/download.php?o1tsa24q3aqawpu
[/like-gate]

Leave a Reply