Image default
Tiêu chuẩn

DUNG SAI – LẮP GHÉP – CÁCH CHỌN VÀ KỶ HIỆU THEO QUY ƯỚC

nv6 nv7 nv8 nv9 nv10

Miền dung sai và sai lệch giới hạn của lỗ đối với các kiểu lắp ưu tiên (xem bảng PL-63) khi kích thước danh nghĩa bằng lế.ệ500mm.

nv11nv12

Bài viết liên quan

CHUẨN VÀ HỆ THÔNG CHUAN Đốl VỚI DUNG SAI HÌNH HỌC

phuong_bvkt

Tôi lớp vỏ

phuong_bvkt

Nguyên tắc ghi kích thước và chỉ dẫn dung sai

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CHỖ SAN BẰNG VÀ XÂY DỰNG LẠI

phuong_bvkt

Vài thông số cơ bân về đinh tán vá tâm đệm ghép

phuong_bvkt

Xử lý nhiệt cho chi tiết cơ khí

phuong_bvkt

Leave a Comment