Image default
Tiêu chuẩn

DUNG SAI – LẮP GHÉP – CÁCH CHỌN VÀ KỶ HIỆU THEO QUY ƯỚC

nv6 nv7 nv8 nv9 nv10

Miền dung sai và sai lệch giới hạn của lỗ đối với các kiểu lắp ưu tiên (xem bảng PL-63) khi kích thước danh nghĩa bằng lế.ệ500mm.

nv11nv12

Bài viết liên quan

Sơ đồ khối với thông tin cơ bản và bổ sung

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của THEN BÁN NGUYỆT

phuong_bvkt

Chiều sâu tôi lớp vỏ bánh răng khác nhau

phuong_bvkt

Xử lý nhiệt cho chi tiết cơ khí

phuong_bvkt

Sơ đồ hệ thống đường ống và dụng cụ với thông tin cơ bản và phụ

phuong_bvkt

CÁC KHU Vực Bố TRÍ HÌNH VẼ VÀ CHÚ THÍCH bản vẽ xây dựng

phuong_bvkt

Leave a Comment