Image default
Tiêu chuẩn

DUNG SAI – LẮP GHÉP – CÁCH CHỌN VÀ KỶ HIỆU THEO QUY ƯỚC

nv6 nv7 nv8 nv9 nv10

Miền dung sai và sai lệch giới hạn của lỗ đối với các kiểu lắp ưu tiên (xem bảng PL-63) khi kích thước danh nghĩa bằng lế.ệ500mm.

nv11nv12

Bài viết liên quan

CÁC KHU Vực Bố TRÍ HÌNH VẼ VÀ CHÚ THÍCH bản vẽ xây dựng

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CỐT THÉP BÊ TÔNG

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN TỔNG QUÁT Ổ LĂN

phuong_bvkt

Cách ghi kí hiệu ổ bi chặn dọc trục, một dãy

phuong_bvkt

Tỉ lệ và kích thước của các ký hiệu đồ hoạ

phuong_bvkt

Các chi tiết điển hình và viêu chuẩn trong MỐI GHÉP BẰNG REN

phuong_bvkt

Leave a Comment