Image default
Tiêu chuẩn

DUNG SAI – LẮP GHÉP – CÁCH CHỌN VÀ KỶ HIỆU THEO QUY ƯỚC

nv6 nv7 nv8 nv9 nv10

Miền dung sai và sai lệch giới hạn của lỗ đối với các kiểu lắp ưu tiên (xem bảng PL-63) khi kích thước danh nghĩa bằng lế.ệ500mm.

nv11nv12

Bài viết liên quan

Phương án định vị ổ lăn lên trục

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của KÍCH THƯỚC MẶT TựA ĐẾ LẮP BƯLÔNG

phuong_bvkt

Bản vẽ hệ thống thủy lực

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của ĐAI Ốc VÒNG

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của Vít định vị, vòng kẹp và cốc định vị

phuong_bvkt

ứng dụng của chuẩn trong thiết kế cơ khí

phuong_bvkt

Leave a Comment